Kehittämiskyselyssä merkittävinä kohteina Karstulassa nousivat esiin harrastus- ja vrikistyskohteina mm. reitit, nuorisotalot, Heijostenkosket ja Saarijärven koskireitti. Arvokkaina luontokohteina mainittiin mm. Kilpisuon alue, järvet ja Kirkkovuori. Taloudellisten mahdollisuuksien alueina esiin nousivat mm. Turvetuotannon alueet, Honkarakenne, Humpin alue ja Ahosen taimisto.

Kehitettävinä kohteina Karstulassa nousivat esiin mm. Hämeennien ja Humpin alueet asuinalueina kehitettävinä kohteina, Kouheron ulkoilureitti ja vanha leirintäalue virkistysalueina, kuntakeskus ja Humpin alue kaupallisen toiminnan kohteina sekä Wanhat Wehkeet, Kruukkila ja järvet potentiaalisina matkailukohteina.

Karstula, kuntainfo

Lue lisää

Väestön sijoittuminen Karstulassa vuonna 2017

Lue lisää